Op Sint Antonius werken we al jaren met menggroepen in de kleuterafdeling omdat we willen uitgaan van de ontwikkeling van de individuele kleuter en hierin ondersteuning bieden. We willen variabele situaties aanbieden waarin ervaringen kunnen opgedaan worden en differentiëren voor elk kind afzonderlijk.

Door de menggroepen is er meer rust in de klas, leren kleuters van elkaar en sluit het aanbod beter aan bij het ontwikkelingsniveau van ELK kind. Er is een positief effect op het zelfbeeld van de kleuters. De sociale vaardigheden worden meer aangesproken, de kleuters zien en horen veel van elkaar. Jongere kleuters leren heel veel van oudere kleuters door imitatie. Dit geldt zeker voor de taalontwikkeling. Oudere kleuters geven uitleg aan jongere kleuters, ze verdiepen hierdoor hun eigen denkvermogen. Ook hun taalgevoel wordt hierdoor sterk ontwikkeld.
Want in elke groep (zelfs enkel met leeftijdsgenoten) is het ontwikkelingsniveau van elk kind anders, de ontwikkeling verloopt immers heel persoonsgebonden.
In een menggroep is de diversiteit van de kleuters het uitgangspunt van benadering; differentiatie is een must! Niet het gemiddelde kind maar de ontwikkeling van ELK kind telt. Kleuters die minder vlug ontwikkelen vinden altijd iemand van hun niveau. Ze hebben niet de indruk uit de boot te vallen. Dit geldt ook voor kleuters die vlugger ontwikkelen. Ze worden niet afgeremd.
Oudere kleuters voelen zich ‘fier’ als ze zich over de jongere kunnen ontfermen. Ze zijn meer gemotiveerd, geven het goede voorbeeld, hun zelfvertrouwen stijgt. Jongere kleuters kunnen veel zonder hulp van de juf (wel met hulp van de oudere kleuters) waardoor hun zelfwaarde stijgt. Kleuters leren meer van elkaar bij menggroepen.

Voor Sint Antonius is dit alles een zeer bewuste keuze, vandaar onze indeling in de kleuterafdeling: we hebben klassen jongste kleuters (peuters – 1ste kleuterklas) en oudste kleuters (2de – 3de kleuterklas).

 ​

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool Sint-Antonius
Pastoor Bontestraat 2, 9900 Eeklo
09/377.32.30
info.sintantonius@coltd.be